گواهی‌نامه معتبر خواب دوستی

خواب آلودگی به نوعی اختلال گفته می‌شود که در آن شخص همیشه خود را خواب آلوده می‌بیند و گهگاه ممکن است از این آلودگی متنفر شود و حتی روانپزشک و مشاور را به خواب و بیداری بیند، امّا خوابدوستی اختلال روانی نیست، بلکه عشق به خواب است. فرد از این که خواب دوست است هیچ ناراحتی ندارد.(همستر، جاناتان(۱۳۹۷: ۲۶).

بیشتر بخوانید