گواهی‌نامه بیشعوری: علمی-آموزشی

مقدمه نخستین کلمه‌ای که انسان نخستین بر زبان راند( چو بی) به معنای بی‌شعور که در روز شکار آهوی بهاره

بیشتر بخوانید

گواهی‌نامه معتبر خواب دوستی

خواب آلودگی به نوعی اختلال گفته می‌شود که در آن شخص همیشه خود را خواب آلوده می‌بیند و گهگاه ممکن است از این آلودگی متنفر شود و حتی روانپزشک و مشاور را به خواب و بیداری بیند، امّا خوابدوستی اختلال روانی نیست، بلکه عشق به خواب است. فرد از این که خواب دوست است هیچ ناراحتی ندارد.(همستر، جاناتان(۱۳۹۷: ۲۶).

بیشتر بخوانید

صدور گواهی‌نامه بی‌ادبی: آموزشی-پرورشی

در ایران به سبب شرایط ویژه حاکمیّتی چه قبل وچه بعد از انقلاب تحقیق مستقلّی در این‌باره انجام نشده است. تنها تحقیق انجام شده در سال ۱۳۹۷ نشان داد که سه دسته دانش‌آموزان و متّهمان و فوتبالیست‌ها با داشتن جدّی بی‌ادب و داشتن برگه‌ای که نسب آنان را به آن جد ثابت کند از مزایای ویژه‌ای می‌توانند برخوردار باشند. (پ.ن.پنداریان، ۱۳۹۷: ۶۱). در واقع به نظر می‌رسد داشتن دهانی دریده و ذهنی آلوده امکان هر گونه واکنش به موقع و شایسته را از معلّم، قاضی و داور مدرسه خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید

پرسش‌نامه آموزشی-فرهنگی کتابخوابی

مقدمه درست خواندید، کاملا درست. کتابخوابی نه کتابخوانی. در مورد کتابخوابی پژوهش های بسیاری در دانشگاهها انجام شده و دیدگاههای

بیشتر بخوانید