صدور گواهی‌نامه بی‌ادبی: آموزشی-پرورشی

مقدمه

لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان؛ و همین ندانم کاری باعث شد نتواند شاه یا قاضی شود. شاید باید بی‌ادبی می‌کرد. در تاریخ‌ ” اگرچنین شده بود” استاد تموچین منگولیا (ص ۹۸)، نوشته است:

اگر لقمان آن روز پاسخ داده‌بود، “به شما مربوط نیست” احتمالا قاضی می‌شد . اگر گفته بود “به تو چه” حتما پادشاه. البته ایشان می‌توانست هنوز هم بی‌ادبانه‌تر سخن بگوید. مثلا بگوید:”…. نخور” که در آن صورت شاه‌شاهان عالم لقب می‌گرفت.

منگولیا، تموچین:(۱۳۸۸). اگرچنین شده بود. تهران: نشر تاریخ آنها.

از این مقدمه جایگاه پر ارزش بی‌ادبی در به ثمر رسیدن/ رساندن  خود و اقوام بسیار مشهود است. در مراکز علمی-تحقیقاتی جهان پژوهش‌های بسیاری درباره این موضوع انجام شده‌است؛ و نتایج بسیار جالبی به دست آمده.

 

سیر یک روز طعنه زد به پیاز

پیشینه جهانی پژوهش

استاد کوجا از دانشگاه بمبنی در تحقیق سال ۱۹۲۸ پس از بررسی نسب هزار و سیصد و نود و نه شهردار نتیجه گرفته است که، ” برای شغل شریف شهرداری دست کم یکی از هفت جد شما باید به بی‌ادبی مشهور باشند” (ISBN:1988,63). اشکال بزرگ این تحقیق چنانچه شاگرد او بیان کرده است این است که، استاد کوجا به سبب بیماری عقده سپاری سیّال پژوهش را با پیش فرض آغاز نموده است. این می‌رساند که او در این پژوهش به دنبال شرایط خاصی بوده‌است. (ناکوجا،۱۳۴۲: ۱۵). به دنبال انتشار این پژوهش‌ها “کی‌کی موباشی” ادعا نمود: این شرایط تنها در کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی اتفاق می‌افتد و یافته‌های او ادعاهای کوجا را تایید می‌کند.(۱۳۵۵: ۲۷).

پس از انتشار این مقالات تا مدت‌ها دنیای علمی از پژوهشی که بتواند به نتیجه‌ای دیگر دست یابد خالی بود؛ تا این که تحقیقات اریکسون و همکاران (۲۰۰۲) منتشر شد. او بیان کرده بود که بازیکنان بزرگ فوتبال نیز از همان الگوی کوجا پیروی می‌کنند(ص: ۴۰۴). پس از آن یالگورو سیمون(۲۰۰۷)، شیمون  و المبارک(۲۰۱۴) وآمپور و م.ا.نژاد(۲۰۱۹) نتایج تحقیقات همسو و هم‌سود خود را منتشر نمودند؛ که نشان می‌داد: بزرگواری شخصیّت فرایندی پیچیده نیست؛ بلکه همین قدر که یکی از اجداد شما به بی‌ادبی شهره باشد برای رسیدن به این امر کفایت می‌کند.

پیشینه تحقیقات در ایران

در ایران به سبب شرایط ویژه حاکمیّتی چه قبل وچه بعد از انقلاب تحقیق مستقلّی در این‌باره انجام نشده است. تنها تحقیق انجام شده در سال ۱۳۹۷ نشان داد که، سه دسته دانش‌آموزان و متّهمان و فوتبالیست‌ها با داشتن جدّی بی‌ادب و داشتن برگه‌ای که نسب آنان را به آن جد ثابت کند از مزایای ویژه‌ای می‌توانند برخوردار باشند. (پ.ن.پنداریان، ۱۳۹۷: ۶۱). در واقع به نظر می‌رسد داشتن دهانی دریده و ذهنی آلوده امکان هر گونه واکنش به موقع و شایسته را از معلّم، قاضی و داور مدرسه خواهد گرفت.

تحقیق حاضر

در تحقیق حاضر پرسش‌نامه‌ای بیست و یک سوالی در اختیار ارزشیابی شونده قرار خواهد گرفت.او از بین سه جواب، می‌تواند یکی را انتخاب کند. دامنه نمرات بین ۲۱ تا ۶۳ متغیر خواهد بود. نتیجه ارزیابی بلافاصله در اختیار قرار خواهد گرفت؛ و ارزیابی شونده جایگاه خود را خود را دانست. برای او گواهی‌نامه‌ای صادر خواهد شد که می‌تواند با ارائه آن به مدرسه و دادگاه از مزایای ویژه‌ای برخوردار شود. (نکته: متاسفانه وزارت ورزش حاضر به همکاری نشد.)

شرایط گواهی‌نامه

گواهی نامه پنج ستاره:

دارنده این گواهی‌نامه از نود و دو درصد به بالا بی‌ادب است. او پادشاه بی‌ادبان جهان است. در مقابل دارنده این گواهی‌نامه باید زانو زده و تقاضا نمود تا دهان گوهرافشان خویش را باز ننماید.

تصویر گواهی‌نامه بی‌ادبی پنج ستاره
تصویر گواهی‌نامه بی‌ادبی پنج ستاره

گواهی نامه چهار ستاره:

دارنده این گواهی سرور بی‌ادبان است. او توانسته نشان دهد که، بین شصت و شش تا نود و یک درصد بی‌ادبی در ذات خود دارد. در مقابل او نیز باید زانو زد؛ زیرا هر لحظه ممکن است، درون خویش را باز نمایاند.

تصویر گواهی نامه بی‌ادبی چهار ستاره
تصویر گواهی نامه بی‌ادبی چهار ستاره

گواهی‌نامه دو ستاره:

دارنده این گواهی‌نامه بین سی و چهار تا شش درصد احتمال بی‌ادبی دارد. فرمان او را باید پذیرفت زیرا در صورت ناراحت شدن ممکن است سخنان زیبایش را نثار طرف مقابل نماید.

 

تصویر گواهی‌نامه بی ادبی دوستاره
تصویر گواهی‌نامه بی ادبی دوستاره

گواهی‌نامه بدون ستاره

این شخص نتوانسته حتی سی و سه درصد بی‌ادبی ذات خویش را نشان دهد. می‌توان در مدرسه او را تنبیه کرد؛ و در دادگاه به هر جرمی متهم نمود. او از خود دفاع نخواهد کرد، و اگر دفاع کند چیزی نخواهد گفت که، موجب نگرانی باشد.

تصویر گواهی‌نامه بی ادبی بدون ستاره
تصویر گواهی‌نامه بی ادبی بی ستاره

تبصره(۱)

همه گواهی‌نامه‌های فوق دارای نماد سایت دانش‌آموز و مورد تایید این سایت است. ارائه آن به هر نهاد نظامی و انتظامی منوط به اجازه کسبی از مدیر سایت می‌باشد.

تبصره(۲)

استفاده از مزایای این گواهی‌نامه صرفا جهت استفاده آن دسته از افرادی است که فاقد جد مشهور به بی‌ادبی هستند.

تبصره (۳)

این گواهی‌نامه تا هفت نسل اعتبار خواهد داشت. لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید(در جای خشک و خنک و دو از دسترس اطفال زیر سه سال). ممکن است المثنّی هرگز صادر نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *