دانلود افزونه پوشه ساز
افزونه پوشه ساز

دانلود افزونه پوشه ساز و سامان دهی رسانه‌ها در وردپرس. نسخه۵.۱.۰. تاریخ نشر: فروردین هزار و سیصد و نود و نه

پوشه سازی و سامان دهی رسانه‌ها در ورد پرس یکی از ان کارهایی است، که بسته به وسعت کار دیر یا زود باید آن را انجام داد.  تصویرها، نگاره‌ها، فیلم‌ها و آهنگ‌هایی که به مرور زمان آپلود شده را برای استفاده مجدد باید سر و سامان داد.

افزونه پوشه‌ساز می‌خواهد تا این رسانه‌ها را سازمان‌دهی کنید، همانکاری که در رایانه خود انجام می‌دهید. این کار را به آسانی کشیدن و رها کردن انجام خواهید داد.

Download free WP Media Folder WordPress plugin v5.1.0

WP Media Folder v5.1.0nwe Stop searching for an image through thousands of media, and instead just navigate like you do on your desktop file browser. You’ll be able to upload and drag’n drop media into folders and sub-folders. WP Media Folder is a real time-saver plugin, with it, you can manage and order files and images, from the native WordPress media manager. Using the default WordPress media manager also means that the plugin will be highly compatible with all the other plugins that you’re using.

نسخه‌های دیگر

پیش‌نمایش و خانه افزونه بارگیری