افزونه لرن داش
افزونه لرن داش

دنلود رایگان افزونه لرن داش

لرن داش یک افزونه حرفه‌ای برای آموزش مجازی است؛ که خودش افزونه‌های فراوانی دارد. آموزش مجازی ( ای-لرنینگ) یکی از روش‌های نوین آموزش است که بر یادگیری انفرادی تاکید دارد.افزونه‌های رایگان لرن داش

نوع آموزش

در این نوع آموزش محتوای آموزشی یکسانی برای همه دانش آموزان یا دانشجویان بارگزاری می‌شود.  دانش آموز یا دانشجو به طور معمول از درس یک فراگیری آموزش را شروع می‌کند، امّا در پایان آموزش درس یک به صورت اجبار به درس دو هدایت نخواهد شد. بلکه آزمون پایانی درس نخست است، که مشخص می‌کند، ایشان در چه سطحی از آموزش قرار دارد.

 

آیا باید دوره مقدماتی را بگذراند، یا این که می‌تواند بدون گذراندن پلّه‌پلّه مواد آموزشی، چند پلّه یکی کند تا به خواست خود برسد. با انتخاب درس بعدی، فرایند آموزش آغاز می‌شود. در پایان آزمون نهایی مشخص می‌کند که آیا او باید به درس‌(های) قبل باز گردد یا می‌تواند ادامه دهد. و این که کدام سطح را می‌تواند ادامه دهد.

فرایند نوشتن یک طرح آموزش مجازی الکترونیکی و ارائه درس‌ها به مراتب سخت‌تر از آموزش معمول مدرسه‌ای است. امّا اگر دیدگاه آموزش دهنده نسبت به مخاطبش مثبت باشد، و بتواند مسیر پرپیچ و خم آموزش مجازی را بگذراند. این نوع آموزش بسیار پاسخگوتر از آموزش معمول است.

آموزش الکترونیکی در ایران

آن چه که امروزه در مدارس ایران به عنوان آموزش الکترونیک ارائه می‌شود، نمایشی خنده‌دار است که می‌کوشد با نمایش چند فیلم و اسلاید خود را هماهنگ با این نوع آموزش نشان دهد.

نتیجه

بگذارید تا رو راست تر باشم!  اگر کتاب درسی رسمی برای شما به عنوان مربی همه چیز است، و اگر آن قدر مهم است که نمی‌توانید بدون ردکردن یک خط آن خود را راحت کنید، این نوع آموزش مناسب شما نیست. چنانکه گفته شد، طراحی و ارائه درس در این نوع آموزش بسیار مشکل‌تر آموزش معمول است. اما معمولا یک‌بار برای چند سال انجام می‌شود، در طول مدت سال‌ها شاید آموزش دهنده به این نتیجه برسد، که موادی احتیاج به اصلاح دارد.

درباره این افزونه

افزونه لرن داش یکی از افزونه‌های آموزش الکترونیک است. با این افزونه دروس خود را ارائه کنید، امتحان بگیرید و گواهی‌نامه صادر کنید.

دمو و سایت افزونه دانلود رایگان